Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës andej-ketej
andej-këtej:

andéj-këtéj ndajf. andej e këtej; sa andej këtej: brodhi andej-këtej.

Të ngjashme:
andej:

andéj ndajf. 1. në atë anë, në anën a në drejtimin tjetër; nga ajo anë; kund. këtej: ata andej; kaloi andej. 2. në një vend jo afër; në një kohë të përafërt: andej nga Shkodra; andej nga mbrëmja (nga vjeshta); andej e këtej (sa andej këtej) poshtë e lart; në vende të ndryshme. 3. fig. bised. nga ajo anë, për këtë gjë: s’pyet (s’dëgjon) andej ai.

andej:

andéj parafj. (r. rr.) së bashku me një emër a me një përemër shënon vendin në anën e përtejme: andej lumit.

këtej:

këtéj ndajf. 1. në këtë anë, në anën ku ndodhemi; në këtë drejtim; kund. andej: prej këtej; më këtej; shih këtej; / në një vend afër ose në një kohë të afërt të papërcaktuar mirë: këtej rrotull; këtej e tutje duke filluar që nga kjo kohë. 2. si rrjedhim i asaj që thuhet: këtej del se…

këtej:

këtéj parafj. (r. rr.) së bashku me një emër tregon vendin që ndodhet më afër folësit: këtej lumit.