Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës andej
andej:

andéj ndajf. 1. në atë anë, në anën a në drejtimin tjetër; nga ajo anë; kund. këtej: ata andej; kaloi andej. 2. në një vend jo afër; në një kohë të përafërt: andej nga Shkodra; andej nga mbrëmja (nga vjeshta); andej e këtej (sa andej këtej) poshtë e lart; në vende të ndryshme. 3. fig. bised. nga ajo anë, për këtë gjë: s’pyet (s’dëgjon) andej ai.

andej:

andéj parafj. (r. rr.) së bashku me një emër a me një përemër shënon vendin në anën e përtejme: andej lumit.

Të ngjashme:
andaj:

andáj lidh. bised. prandaj.

mandej:

mandéj ndajf. pastaj.

ndej:

nde/j kal., -va, -rë 1. hap e shtrij një rrobë etj. për t’u tharë. 2. shtrij një gjymtyrë ose një pjesë të trupit, zgjat: ndej këmbët; / fig. tendos: ndej të gjitha forcat. 3. parashtroj, paraqit: ndeu mjaft fakte.

abdes:

abdés,-i m. fet. riti i larjes së duarve, të këmbëve e të fytyrës nga myslimanët para lutjeve: marr avdes.