Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës anatomi
anatomi:

anatomí,-a f. 1. shkencë që studion ndërtimin e formën e organizmave të gjallë; ndërtimi i organizmit të gjallë a i organeve të tij. 2. fig. zbërthimi i diçkaje për ta studiuar imtësisht.

anatomi:

anatomí,-k, -ke mb. që lidhet me anatominë, i anatomisë; sipas anatomisë: ndarje anatomike e mishit.

Të ngjashme:
anatemë:

anatém/ë,-a f. sh. -a(t) 1. fet. përjashtim nga bashkësia fetare. 2. fig. mallkim: lëshoi anatema.

anatemim:

anatemím,-i m. veprimi sipas foljes.