Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anateme
anatemë:

anatém/ë,-a f. sh. -a(t) 1. fet. përjashtim nga bashkësia fetare. 2. fig. mallkim: lëshoi anatema.

Sinonime / Të përafërta:
mallkim
Të ngjashme:
anatemoj:

anatem/ój kal., -óva -úar 1. fet. përjashtoj nga bashkësia fetare. 2. fig. mallkoj. / pës. anatemóhem.

anatomi:

anatomí,-a f. 1. shkencë që studion ndërtimin e formën e organizmave të gjallë; ndërtimi i organizmit të gjallë a i organeve të tij. 2. fig. zbërthimi i diçkaje për ta studiuar imtësisht.

anatemim:

anatemím,-i m. veprimi sipas foljes.

anatomi:

anatomí,-k, -ke mb. që lidhet me anatominë, i anatomisë; sipas anatomisë: ndarje anatomike e mishit.

antenë:

antén/ë,-a f. sh. -a(t) 1. elektr. përçues i lidhur me një radio a me një televizor, që shërben për të përhapur ose për të kapur valë elektromagnetike. 2. zool. brirth.