Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës analogji
analogji:

analogjí,-a f. sh. -(të) 1. libr. ngjashmëri: analogji gjuhësore. 2. logj. mënyrë arsyetimi që, nga ngjashmëria e sendeve a e dukurive në disa tipare, pranohet ngjashmëria e tyre edhe në tiparet e tjera: për analogji…

Të ngjashme:
analogjik:

analogjí,-k, -ke mb. libr. që bëhet sipas analogjisë; i ngjashëm.

antologji:

antologjí,-a f. sh. -(të) përmbledhje pjesësh të zgjedhura letrare, muzikore etj.: antologji e letërsisë shqiptare.

apologji:

apologjí,-a f. sh. -(të) libr. mbrojtja e dikujt a e diçkaje duke e lavdëruar shumë.

analog:

analóg,-e mb. libr. i ngjashëm.