Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës analizues
analizues:

analizúes,-e mb. që analizon; kund. sintetizues.

Antonime:
sintetizues
Të ngjashme:
paralizues:

paralizúes,-e mb. që paralizon, që shkakton paralizë.

realizues:

realizúes,-i m. sh. -(it) zbatues: realizuesi i projektit.

analizë:

analíz/ë,-a f. sh. -a(t) zbërthimi i diçkaje në pjesët ose në elementet përbërëse për të njohur ndërtimin a vetitë e saj, për të zbuluar vlerat a domethënien etj.; kund. sintezë: analiza vjetore e punës; analizë kimike; analiza e gjakut; analizë gramatikore (gjuh.) zbërthimi i fjalëve a i fjalive në pjesët përbërëse: