Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës analize
analizë:

analíz/ë,-a f. sh. -a(t) zbërthimi i diçkaje në pjesët ose në elementet përbërëse për të njohur ndërtimin a vetitë e saj, për të zbuluar vlerat a domethënien etj.; kund. sintezë: analiza vjetore e punës; analizë kimike; analiza e gjakut; analizë gramatikore (gjuh.) zbërthimi i fjalëve a i fjalive në pjesët përbërëse:

Antonime:
sintezë
Të ngjashme:
analist:

analíst,-i m. sh. -ë(t) publicist që merret me analizën e ngjarjeve e të situatave politike etj.: sipas mendimit të analistëve…

analizues:

analizúes,-e mb. që analizon; kund. sintetizues.

analizoj:

analiz/ój kal., -óva, -úar i bëj analizën diçkaje; shqyrtoj një çështje duke e zbërthyer mirë e duke e parë nga të gjitha anët; kund. sintetizoj: analizoj gjendjen. / pës. analizóhet v. III.

angleze:

angléz,-e, -ja f. sh. -e(t).

analizim:

analizím,-i m. veprimi sipas foljes.