Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës analitik
analitik:

analitík,-e mb. 1. që është zbërthyer me hollësi; që mbështetet tek analiza; kund. sintetik: metodë analitike. 2. gjuh. që karakterizon një gjuhë, në të cilën fjalët janë ose priren të jenë të pandryshueshme dhe për rrjedhim mund të dallohen rrënja dhe elementet gramatikore; që i shpreh funksionet kryesisht me anë të parafjalëve dhe çdo njësi në frazë mbetet relativisht e pavarur nga të tjerat; kund. sintetike: gjuhë analitike.

Të ngjashme:
apolitik:

apolitík,-e mb. jopolitik; që karakterizohet nga apolitizmi.

paralitik:

paralitík,-e mb. 1. mjek. që lidhet me paralizën, i paralizës; edhe si em., që është i sëmurë nga paraliza: shfaqje paralitike; i sëmurë paralitik. 2. fig. i amullt: jetë paralitike.

analizim:

analizím,-i m. veprimi sipas foljes.