Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës analfabetizem
analfabetizëm:

analfabetíz/ëm,-mi m. të qenët analfabet; padituri.