Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës anëtar
anëtar:

anëtár,-i m. sh. -ë(t) pjesëtar i një partie, i një shoqate, i një komisioni etj.: anëtar i këshillit bashkiak.

Të ngjashme:
arëtar:

arëtár,-i m. sh. -ë(t) bujk.

anëtare:

anëtár,-e, -ja f. sh. -e(t).

afetar:

afetár,-e mb., edhe si em., që nuk beson në asnjë fe, jofetar; i pafe.

sanitar:

sanitár,-i m. sh. -ë(t) ai që u jep ndihmën e parë dhe u bën shërbimet e mjekimit të sëmurëve e të plagosurve.

sanitar:

sanitár,-e, -ja f. sh. -e(t) punonjëse e shëndetësisë, që u shërben të sëmurëve dhe mban pastërtinë në një qendër shëndetësore.