Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës anësore
anësore:

anësór/e,-ja f. sh. -e(t) thurimë anës shtratit të qerres etj.

anësor:

anësór,-e mb. 1. që gjendet në anë të një sendi a të një vendi: mure (faqe) anësore; gjyqtar anësor (sport.) gjyqtar i krahut të majtë a të djathtë në futboll. 2. fig. jokryesor, jothelbësor: çështje anësore.

anësor:

anësór,-i m. sh. -ë(t) pjesa në anë të diçkaje: anësorët e djepit (e samarit) shpatullat e djepit (e samarit); / sport. gjyqtar anësor.

Të ngjashme:
anore:

anór/e,-ja f. sh. -e(t) anie.

anëtare:

anëtár,-e, -ja f. sh. -e(t).

malësore:

malësor,-e, -ja f. sh. -e(t).