Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës anës
anës:

ánës ndajf. në anë, në krah: i bie anës; / fig. rrotull, tërthorazi: ia tha anës e anës.

Në literaturë:
Rexhep Qosja, "Panteoni i rralluar"

...kundruar piramidën që ndërton vasha pranë tij, protagonisti, që mund të quhet alias Anton Pashku, thotë sa vijon në lidhje me shikimin prej së afërmi: „tash e shihsha vetëin nji faqe të saj, vetëm nji faqe, madje vetëm nji pjesë të faqes, të anës kah unë,m adje-madje vetëm nji pjesë të faqes, të anës kah unë, sepse nga ajo afërsi nuk mundsha me pa ma shumë, me e pa tanë atë faqe, tanë atë anë, secilën imtësi të saj". Ashtu sheh edhe autori ynë...

Të ngjashme:
anas:

ánas,-i m. sh. -(it), edhe si mb., vendës, rrënjës; kund. ardhës: fiset anase.

anas:

ánas (ánazi) ndajf. anash.

anëse:

ánës/e,-ja f. sh. -e(t) pjesë anësore e diçkaje: anëset e krevatit; anëse plepi anie plepi.

anësi:

anësí,-aI f. sh. -(të) përkrahje e padrejtë e me paragjykim; kund. paanësi: mban anësi.

anësi:

anësí,-aII f. kryes. sh. -(të) anat. gjymtyrët e njeriut: anësitë e sipërme duart; anësitë e poshtme këmbët.