Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ançinë
ançinë:

ançín/ë,-a f. sh. -a(t) anë mali, zakonisht e zhveshur.

Të ngjashme:
angjinë:

angjín/ë,-a f. sh. -a(t) mjek. pezmatim i cipës së grykës dhe i bajameve.

anilinë:

anilín/ë,-a f. kim. lëng i helmët e me erë të keqe, që nxirret nga katrani i qymyrgurit dhe përdoret për të përgatitur bojëra, barna etj.

antenë:

antén/ë,-a f. sh. -a(t) 1. elektr. përçues i lidhur me një radio a me një televizor, që shërben për të përhapur ose për të kapur valë elektromagnetike. 2. zool. brirth.

anurinë:

anurín/ë,-a f. sh. -a(t) anë are, anie.

atkinë:

atkín/ë,-a f. sh. -a(t) 1. pelë shale. 2. fig. vajzë a grua e re, e fuqishme dhe e shkathët.