Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amze
amzë:

ámz/ë,-a f. sh. -a(t) regjistri themeltar i shkollës, ku shënohen gjithë nxënësit që e ndjekin atë: numri i amzës.

Të ngjashme:
mazë:

máz/ë,-a f. sh. -a(t) 1. ajkë qumështi; lloj djathi me shumë yndyrë; / gjell. gatesë me këtë lloj djathi. 2. shtrap; perde: maza e qepës vemesë; i kanë zënë sytë mazë.

aman:

amán pasth. thjeshtligj. të lutem!

amët:

ámët (i, e) mb. 1. i amësht. 2. i lagësht: rroba të amëta.

amin:

amín pj. fet. përdoret në mbarim të lutjeve e të shërbesave, me kuptimin “ashtu qoftë!”.

amon:

amón,-i m. kim. grup i përbërë nga azoti e hidrogjeni, që gjendet në shumë kripëra dhe përdoret në bujqësi etj.: nitrat amoni.