Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amzë
amzë:

ámz/ë,-a f. sh. -a(t) regjistri themeltar i shkollës, ku shënohen gjithë nxënësit që e ndjekin atë: numri i amzës.

Të ngjashme:
mazë:

máz/ë,-a f. sh. -a(t) 1. ajkë qumështi; lloj djathi me shumë yndyrë; / gjell. gatesë me këtë lloj djathi. 2. shtrap; perde: maza e qepës vemesë; i kanë zënë sytë mazë.

amë:

ám/ë,-aI f. sh. -a(t) 1. edhe fig., burim: ama a Drinit; ama e çdo të keqeje. 2. bimë a kafshë mëmë. 3. pjesa e kreut në një bllok biletash, faturash etj. 4. anat., bot. vezore.

amë:

ám/ë,-aII (ámëz,-a) f. sh. -a(t) 1. erë tjetër e lehtë që merr një ushqim; kundërmim: amëza e sherbelës. 2. afshi i tokës, i zjarrit etj.

aman:

amán pasth. thjeshtligj. të lutem!

amët:

ámët (i, e) mb. 1. i amësht. 2. i lagësht: rroba të amëta.