Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amullor
amullor:

amullór,-e mb. i amullt.

Të ngjashme:
akullor:

akullór,-e mb. i akullt: shtresa akullore.

famullor:

famullór,-e mb. fet. famullitar.

hamullor:

hamullór,-e mb. që është korrur pasi ka qenë mbjellë me të lashta ose me misër: arë hamullore; / që është mbjellë vonë pas korrjes së të lashtave: misër hamullor.

agullon:

agull/ón pavet., -ói, -úar agon; mugëton.

akulloj:

akull/ój kal., -óva, -úar 1. e ngrij; e ftoh shumë: ma akulloi trupin; / jokal. v. III ngrin: akulluan pellgjet. 2. kryes. v. III fig. e bëj t’i ngrijë zemra: më akulloi krejt. 3. e pastroj shumë mirë: e akulloi shtëpinë.