Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amton
amton:

amt/ón jokal. v. III, -ói, -úar bie në fund, fundërron; bie ngadalë, qëmton: amton vaji; amton bora.

Sinonime / Të përafërta:
fundërron
Të ngjashme:
amon:

amón,-i m. kim. grup i përbërë nga azoti e hidrogjeni, që gjendet në shumë kripëra dhe përdoret në bujqësi etj.: nitrat amoni.

aceton:

acetón,-i m. kim. lëng pa ngjyrë e me erë të fortë, që përdoret për prodhimin e lëndëve shpërthyese, si tretës etj.

afion:

afión,-i m. bised. 1. opium. 2. si mb. shumë i verdhë a i zbehtë: u bë afion (dikush).

aktor:

aktór,-i m. sh. -ë(t) 1. ai që luan një rol në teatër a në film: aktorët e Teatrit Kombëtar. 2. fig. ai që luan një rol të rëndësishëm në një ngjarje.

amator:

amatór,-i m. sh. -ë(t), edhe si mb., ai që është i dhënë me dashuri pas diçkaje: amator lulesh; / ai që merret me një sport, me art etj. pa e pasur mjeshtëri dhe pa përgatitje të veçantë: piktor amator; grupet amatore.