Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës amtar
amtar:

amtár,-e mb. që lidhet me atdheun a me popullin e dikujt: gjuha amtare.

Të ngjashme:
altar:

altár,-i m. sh. -ë(t) 1. vjet. therore1. 2. fet. tryezë në kungën e kishës, ku bëhen shërbesat më të rëndësishme. 3. fig. lart. simbol i sakrificës e i flijimit: në altarin e lirisë.

artar:

artár,-i m. sh. -ë(t) argjendar.

astar:

astár,-i m. sh. -e(t) pëlhurë a diçka tjetër, që përdoret për të veshur nga brenda rrobat e trasha, këpucët etj.: astar mëndafshi.

afetar:

afetár,-e mb., edhe si em., që nuk beson në asnjë fe, jofetar; i pafe.

agimtar:

agimtár,-e mb. poet. agimor.