Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amshueshem
amshueshëm:

amshúesh/ëm (i), -me (e) mb. fet. i përjetshëm.

Të ngjashme:
pamohueshëm:

pamohúesh/ëm (i), -me (e) mb. që nuk mund të mohohet a të vihet në dyshim: e vërtetë e pamohueshme; prova të pamohueshme.

mohueshëm:

mohúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të mohohet.

mohueshëm:

mohúeshëm ndajf. në mënyrë mohuese: iu përgjigj mohueshëm.