Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ampermetër
ampermetër:

ampermét/ër,-ri m. sh. -ra(t) fiz. aparat për të matur fuqinë e rrymës elektrike.