Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amper
amper:

ampér,-i m. sh. -ë(t) fiz. njësi matëse e fuqisë së rrymës elektrike (shkurt. A).

Të ngjashme:
aspër:

ásp/ër,-ra f. sh. -ra(t) vjet. monedhë e argjendtë me vlerë të vogël, që përdorej në Shqipëri para shpalljes së Pavarësisë: u shit për tridhjetë aspra (përb.) tradhëtoi për një përfitim fare të vogël.

amtar:

amtár,-e mb. që lidhet me atdheun a me popullin e dikujt: gjuha amtare.

asqer:

asqér,-i m. sh. -ë(t) vjet. ushtar.

hiper:

híper- fjalëform. libr. pjesë e parë e fjalëve të përbëra (kryesisht të huazuara), që tregon një shkallë të lartë ose teprim të asaj që shënohet nga gjymtyra e dytë; kund. hipo- ( p.sh. hipertensión, hipertrofi etj.).

laper:

lapér,-e mb., edhe si em., bised. keq. 1. leckaman. 2. shar. që sillet rrugëve, rrugaç; gojëndyrë.