Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës amortizues
amortizues:

amortizúes,-e mb. që amortizon diçka.

Të ngjashme:
amortizuar:

amortizúar (i, e) mb. që është amortizuar: në gjendje të amortizuar.