Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amorf
amorf:

amórf,-e mb. libr. i patrajtë: lëndë amorfe.

Të ngjashme:
abort:

abórt,-i m. sh. -e(t) mjek. dështim.

aforfe:

aforfé ndajf., edhe si mb., libr. duke e caktuar shumën, përfundimin etj. pa llogaritje, në mënyrë të përafërt: faturë aforfe.

ahore:

ahóre,-t f. sh. bot. familje drurësh si ahu, dushku, gështenja etj.

akord:

akórd,-i m. sh. -e(t) 1. muz. harmonia e tre a më shumë tingujve në lartësi të ndryshme. 2. ek. marrëveshje me dikë për të kryer një punë, duke e paguar sipas punës së kryer: punë me akord.

amoral:

amorál,-e mb. libr. i pamoralshëm.