Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amoralshem
amoralshëm:

amorálsh/ëm (i), -me (e) mb. i pamoralshëm.

Të ngjashme:
pamoralshëm:

pamorálsh/ëm (i), -me (e) mb. jo i moralshëm: njeri i pamoralshëm; sjellje e pamoralshme.

moralshëm:

morálsh/ëm (i), -me (e) mb. që është ose që bëhet në përputhje me moralin; që është veti e një njeriu me moral të mirë; kund. i pamoralshëm: veprim i moralshëm; sjellje e moralshme.