Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës amoral
amoral:

amorál,-e mb. libr. i pamoralshëm.

Të ngjashme:
imoral:

imorál,-e mb., edhe si em., i pamoralshëm: sjellje imorale.

pamoral:

pamorál (i, e) mb. i pamoralshëm.

moral:

morál,-i m. 1. tërësia e parimeve dhe e normave të sjelljes në punë e në shoqëri; sjellja sipas këtyre parimeve: morali dhe shoqëria. 2. mësim a përfundim logjik që nxjerrim nga një ngjarje, nga një fabul etj.: morali i tregimit (i përrallës). 3. ndershmëri; nder: u ndanë për çështje morali. 4. gjendje a forcë e brendshme shpirtërore: morali i ushtrisë është i lartë.

moral:

morál,-e mb. që lidhet me moralin, i moralit; i moralshëm: stimuj moralë; me qëndrim moral të mirë.

admiral:

admirál,-i m. sh. -ë(t) usht. gradë e lartë në flotën detare, e barasvlershme me gjeneralin e armatës; ushtarak që mban këtë gradë.