Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amfib
amfib:

amfíb,-i m. sh. -ë(t) biol. kafshë a bimë që mund të jetojë në tokë e në ujë.

amfib:

amfíb,-e mb. që mund të jetojë në tokë e në ujë: bimë amfibe.

Të ngjashme:
amvis:

amvís kal., -a, -ur amvisëroj. / pës. amvíset v. III.

mafie:

máfi/e,-a f. organizatë e fshehtë, që kryen veprimtari të paligjshme (kontrabandë, trafik droge etj.): mafie ndërkombëtare.

amtim:

amtím,-i m. veprimi sipas foljes.

amin:

amín pj. fet. përdoret në mbarim të lutjeve e të shërbesave, me kuptimin “ashtu qoftë!”.