Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amet
amët:

ámët (i, e) mb. 1. i amësht. 2. i lagësht: rroba të amëta.

Të ngjashme:
adet:

adét,-i m. sh. -e(t) bised. zakon: bëj adetet.

ajet:

ajét,-i m. sh. -e(t) fet. varg i kuranit.

alet:

alét,-i m. sh. -e(t) bised. vegël.

samet:

sám/et vetv. v. III, -(u), -ur merr amëz (një ushqim a një pije).

amëti:

amëtí,-a f. 1. llumi i një lëngu në fund të enës, llurbë: amëti vaji. 2. fig. amulli.