Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ameshti
amështi:

amështí,-a f. të qenët i amësht.

Të ngjashme:
amështiq:

amështíq,-e mb. që vjen si i amësht.

amësht:

ámësht (i, e) mb., edhe fig., i pashije; i pakripë: gjellë e amësht; njeri i amësht.

imshti:

imshtí,-a f. sh. -(të) fëmijë njomëzak.

veshti:

veshtí,-a f. 1. vëmendje, kujdes: ecën me veshti. 2. zgjuarsi: e kapi me veshti.

angështi:

angështí,-a f. sh. -(të) 1. të qenët i angësht. 2. fig. ankth. 3. zagushi.