Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amebe
amebë:

améb/ë,-a f. sh. -a(t) zool. kafsha më e thjeshtë njëqelizore, që e ndryshon trajtën gjatë lëvizjes.

Të ngjashme:
plebe:

plebé,-u m. sh. -nj(të) hist. njeri i shtresave të ulëta në Romën e lashtë, i lirë, por pa të drejta politike.

rrebe:

rréb/e,-ja f. sh. -e(t) 1. tekë: njeri me rrebe; ia njoh rrebet. 2. inat: i kërcyen (i hipën) rrebet u inatos.

arabe:

aráb,-e, -ja f. sh. -e(t).

armene:

armén,-e, -ja f. sh. -e(t).

bebe:

béb/e-jaI f. sh. -e(t) foshnjë: pudër për bebe.