Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ambiental
ambiental:

ambientál,-e mb. libr. mjedisor.

Sinonime / Të përafërta:
mjedisor
Të ngjashme:
ambientoj:

ambient/ój kal., -óva, -úar e bëj të mësohet me diçka a të përshtatet në një mjedis.

ambientim:

ambientím,-i m. veprimi sipas foljeve: ambientimi me klimën.

ambientuar:

ambientúar (i, e) mb. që është ambientuar.

ambient:

ambiént,-i m. sh. -e(t) mjedis: ambienti shoqëror.