Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ambient
ambient:

ambiént,-i m. sh. -e(t) mjedis: ambienti shoqëror.

Të ngjashme:
ambiental:

ambientál,-e mb. libr. mjedisor.

ambientoj:

ambient/ój kal., -óva, -úar e bëj të mësohet me diçka a të përshtatet në një mjedis.

ambientim:

ambientím,-i m. veprimi sipas foljeve: ambientimi me klimën.

amiant:

amiánt,-i m. min. asbest.