Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ambasador
ambasador:

ambasadór,-i m. sh. -ë(t) përfaqësues kryesor i shtetit në një ambasade.

Të ngjashme:
ambasadore:

ambasadór,-e, -ja f. sh. -e(t).

ambasadë:

ambasád/ë,-a f. sh. -a(t) përfaqësi diplomatike më e lartë e një shteti në një shtet tjetër.