Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës amator
amator:

amatór,-i m. sh. -ë(t), edhe si mb., ai që është i dhënë me dashuri pas diçkaje: amator lulesh; / ai që merret me një sport, me art etj. pa e pasur mjeshtëri dhe pa përgatitje të veçantë: piktor amator; grupet amatore.

Të ngjashme:
armator:

armatór,-i m. sh. -ë(t) min., ndërt. ai që bën armatesa; armatues.

amatore:

amatór,-e, -ja f. sh. -e(t).

amënor:

amënór,-e mb. 1. që lidhet me nënën; që është veti e nënës: dashuri amënore. 2. gjeol. që është në vendin e ngjizjes fillestare: shtresë amënore (e naftës).

amësor:

amësór,-e mb. amënor.

amëtoj:

amët/ój kal., -óva, -úar i jap një amëz.