Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës amanet
amanet:

amanét,-i m. sh. -e(t) bised. diçka që ia lë dikujt për ta ruajtur a për t’u përkujdesur për të; porosi për diçka; dëshirë a porosi e fundit para vdekjes: amaneti i babait; e kam amanet; la amanetet.

Të ngjashme:
alamet:

alamét,-i m. sh. -e(t) bised. 1. gjëmë; e keqe e madhe a fjalë e rëndë: thotë alamete. 2. si mb. shumë i madh (i mirë, i bukur etj.): alamet djali (vajze); alamet shtëpie.

amaretë:

amarét/ë,-a f. sh. -a(t) biskotë me arra a me bajame të shtypura.

amiant:

amiánt,-i m. min. asbest.

imanent:

imanént,-e mb. libr. që është në vetë natyrën e sendit a të dukurisë, që buron dhe kushtëzohet nga vetë kjo natyrë e nga ligjet e brendshme: fuqi (shkaqe) imanente.

magnet:

magnét,-i m. sh. -ë(t) fiz. çelik a metal që ka vetinë të tërheqë sende prej hekuri etj. dhe të shtyjë sendet prej bismuti: polet e magnetit.