Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amësim
amësim:

amësím,-i m. sh. -e(t) poet. erë e këndshme.

Të ngjashme:
amëtim:

amëtím,-i veprimi sipas foljeve: amëtimi i mishit.

atësim:

atësím,-i m. veprimi sipas foljes.

çmësim:

çmësím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.

amësi:

amësí,-a f. 1. të qenët nënë. 2. drejt. njohja si nënë e dikujt; e drejta e nënës; / zyrt. emri i nënës (në një dokument).

mësim:

mësím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. puna e mësuesit me nxënësit në shkollë; lëndë mësimore ose tërësia e lëndëve në shkollë; orë e veçantë gjatë së cilës zhvillohet një lëndë e tillë; viti shkollor: mësimi i gjuhës; mbaroi mësimi; mblidhemi pas mësimit; mësimet fillojnë në shtator. 3. kryes. sh. ajo çka mësohet a fitohet në shkollë, në jetë etj.; arsimi dhe edukata: mësimet e para i mori në vendlindje. 4. këshillë a porosi si të sillemi, si të veprojmë etj.: prindërit na japin mësime të mira.