Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amështiq
amështiq:

amështíq,-e mb. që vjen si i amësht.

Të ngjashme:
amështi:

amështí,-a f. të qenët i amësht.

amësht:

ámësht (i, e) mb., edhe fig., i pashije; i pakripë: gjellë e amësht; njeri i amësht.