Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amështi
amështi:

amështí,-a f. të qenët i amësht.

Të ngjashme:
amështiq:

amështíq,-e mb. që vjen si i amësht.

amësht:

ámësht (i, e) mb., edhe fig., i pashije; i pakripë: gjellë e amësht; njeri i amësht.

imshti:

imshtí,-a f. sh. -(të) fëmijë njomëzak.

angështi:

angështí,-a f. sh. -(të) 1. të qenët i angësht. 2. fig. ankth. 3. zagushi.

lagështi:

lagështí,-a f. 1. të qenët i lagësht; kohë a mot me reshje: lagështia e ajrit. 2. lagështirë1: lagështia e tokës.