Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës amësht
amësht:

ámësht (i, e) mb., edhe fig., i pashije; i pakripë: gjellë e amësht; njeri i amësht.

Të ngjashme:
amështi:

amështí,-a f. të qenët i amësht.

musht:

musht,-i m. lëng rrushi jo i tharmëtuar; lëng i trashë frutash: gushti me rrushin, vjeshta me mushtin (fj. u.).

asht:

asht,-iI m. sh. éshtra(t) kockë, eshtër: ashti i këmbës; i vajti deri në asht.

asht:

asht,-iII m. sh. -a(t) bot. barishte me gjethe të vogla vezake dhe me lule ngjyrëvjollcë.

amësim:

amësím,-i m. sh. -e(t) poet. erë e këndshme.