Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës altoparlant
altoparlant:

altoparlánt,-i m. sh. -ë(t) 1. aparat si hinkë e madhe, që përforcon tingujt e zërat, lartafolës. 2. fig. keq. ai që përhap me të madhe idetë e një tjetri.