Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës alternativë
alternativë:

alternatív/ë,-a f. sh. -a(t) secila nga dy mundësitë e kundërta a të ndryshme të një zgjidhjeje: s’ka alternativë tjetër.

alternativ:

alternatív,-e mb. që është alternativë e një zgjidhjeje: mendim alternativ; tekst alternativ.