Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës alpin
alpin:

alpín,-e mb. gjeogr. që lidhet me alpet, i alpeve; që ka alpe; që gjendet në alpe: kullota alpine; klimë alpine; / i përshtatshëm për në alpe: këpucë alpine.

Të ngjashme:
alumin:

alumín,-i m. kim. metal i bardhë e i butë, që përdoret për tela, për enë etj. (simboli Al): pjatë (lugë) alumini.

latin:

latín,-i m. sh. -ë(t) romak.

latin:

latín,-e mb. 1. romak: gjuha latine; alfabeti latin. 2. me prejardhje nga romakët; i populluar së pari prej romakëve; i asimiluar prej romakëve a prej popujve të tjerë të romanizuar: bota (vendet) latine; Amerika Latine.

amin:

amín pj. fet. përdoret në mbarim të lutjeve e të shërbesave, me kuptimin “ashtu qoftë!”.