Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës alogjen
alogjen:

alogjén,-i m. sh. -ë(t) banor i një popullsie tjetër; ardhës i huaj.

alogjen:

alogjén,-e mb. që është i një popullsie tjetër, i huaj: banorë alogjenë.

Të ngjashme:
halogjen:

halogjén,-i m. kim. secili nga katër elementet (jodi, klori, fluori e bromi) që gjenden në natyrë si kripëra; / sh. -ë(t) grupi i këtyre elementeve.

alogjene:

alogjén,-e, -ja f. sh. -e(t).

alergjen:

alergjén,-i m. sh. -ë(t) mjek. lëndë e huaj për organizmin, që shkakton alergji.

gazogjen:

gazogjén,-i m. sh. -ë(t) tek. aparat për të shndërruar lëndën djegëse në gaz të djegshëm.