Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës allafrënga
allafrënga:

allafrënga ndajf., edhe si mb. palak., bised. sipas mënyrës së Evropës perëndimore: në orën pesë allafrënga; vishet allafrënga.