Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës alkoolizëm
alkoolizëm:

alkoolíz/ëm,-mi m. të dhënët pas pijeve alkoolike.

Të ngjashme:
alkoolizim:

alkoolizím,-i veprimi sipas foljeve.

alkoolizoj:

alkooliz/ój kal., -óva, -úar i hedh alkool një lëngu.