Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës alkal
alkal:

alkál,-i m. sh. -e(t) kim. bazë si soda a si potasi, e tretshme në ujë, që del nga bashkimi i kripës me acid: alkal i zi.

Të ngjashme:
aleat:

aleát,-i m. sh. -ë(t), edhe si mb. 1. anëtar i një aleance, besëlidhës: shtete (ushtri) aleate. 2. ai që lidhet e bashkëpunon me dikë dhe e përkrah gjallërisht atë.

alkalin:

alkalín,-e mb. kim. që është si alkal; që ka alkal: toka alkaline.

alkool:

alkoól,-i m. sh. -e(t) lëng pa ngjyrë, që avullon e ndizet shpejt dhe që nxirret nga lëngu i rrushit e i disa pemëve, nga drithërat etj.: alkool druri (melase); pastroj me alkool; / bised. pije alkoolike.

altar:

altár,-i m. sh. -ë(t) 1. vjet. therore1. 2. fet. tryezë në kungën e kishës, ku bëhen shërbesat më të rëndësishme. 3. fig. lart. simbol i sakrificës e i flijimit: në altarin e lirisë.

alla-:

alla- fjalëform. bised. pjesë e parë e fjalëve të prejardhura, me kuptimin “si…, ashtu si…; sipas…” (p.sh. allafrënga, allaturka etj.).