Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës algjebrik
algjebrik:

algjebrík,-e mb. mat. që lidhet me algjebrën, i algjebrës; që është sipas rregullave të algjebrës: shprehje algjebrike.