Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës algjeber
algjebër:

algjéb/ër,-ra f. pjesë e matematikës që studion veprimet me numra realë ose me elemente të një bashkësie tjetër, të paraqitur me shkronja a me simbole të posaçme: libri i algjebrës.