Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës alfabetikisht
alfabetikisht:

alfabetikísht ndajf. sipas rendit alfabetik: rendit alfabetikisht.