Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës alfabetik
alfabetik:

alfabetík,-e mb. që lidhet me alfabetin, i alfabetit; që renditet sipas alfabetit: në rend alfabetik; tregues alfabetik.

Të ngjashme:
alfabet:

alfabét,-i m. sh. -e(t) tërësia e shkronjave të një gjuhe, të radhitura sipas një rendi të caktuar: alfabeti i gjuhës shqipe.