Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës alfabet
alfabet:

alfabét,-i m. sh. -e(t) tërësia e shkronjave të një gjuhe, të radhitura sipas një rendi të caktuar: alfabeti i gjuhës shqipe.

Të ngjashme:
alfabetik:

alfabetík,-e mb. që lidhet me alfabetin, i alfabetit; që renditet sipas alfabetit: në rend alfabetik; tregues alfabetik.

analfabet:

analfabét,-e mb., edhe si em., që nuk di të shkruajë e të lexojë; i pashkollë.

alamet:

alamét,-i m. sh. -e(t) bised. 1. gjëmë; e keqe e madhe a fjalë e rëndë: thotë alamete. 2. si mb. shumë i madh (i mirë, i bukur etj.): alamet djali (vajze); alamet shtëpie.